11 September 2010

小康私房菜10Sep2010

貳零壹零年玖月拾號 - 小康私房菜10Sep10

今次冇魚翅只有栗米魚肚羹,但有條唔知咩紅頭斑,好滑,另有個蟹鉗蒸蛋,有趣,仲有碟谷飼牛,幾滑不錯但牛味好似唔係好夠,最後甜品係木瓜燕窩,但可能皮厚得濟,雖然外面既木瓜皮好熱但裡面既肉同燕窩只有暖暖的,可能熱少少會好味一d,哈

<10/09/10>
Photo Link

No comments: