09 April 2014

油尖旺歷史趣談講座

貳零壹参年月拾陸日-油尖旺歷史趣談講座

又係講座,今次係講油尖旺歷史圖片,講者係鄭寶鴻,收藏家同有相當豐富既香港歷史認識,首先係講尖沙咀,1947年前小山丘以上華人係唔比住既,而且當時尖沙咀真係有個沙灘,地點係梳士巴利道附近,去到1905年個沙灘就無左,變為現時既天星小輪碼頭,張1895年既相,仲隱約見到時球台(一點就會升起),即舊時既水警總部現1881地址

有張1900年彌敦道既相(當時叫羅便臣道),地點係依加既匯豐銀行,兩旁好多大樹,真係完全想像唔到當時同今時今日既相差係咁多,另有張海防道(當時叫伊利近道)既相,1903年,話係當時既新式唐樓,依個design香港已經無晒,另見到彌敦道第一代既回教寺,建於1890年,都係依加所在之處,另有講起訊號山(當時叫黑頭山,因有間外國公司Black Head Company係山頂,所以咁叫),佢下面係大包米,因打橫似一包大白米,所以咁叫,相片中有個彌敦道既牌,即現時喜來登酒店既地方

講到天星碼頭,1898年第一代即九龍倉(有第一代郵局在內)現址為海港城海洋中心,第二代1903年,再後來係現時既天星碼頭,都有好多年歷史,講到天星碼頭,自然就有火車站,有張1916年既相,係岩岩起好既火車站,有鐘樓但入面個鐘要1921年先安入去,原因係太貴(8500蚊)當時無錢買唔起,另一張相係天星碼頭廣場,1923年,即現時五支旗杆既位置,另有個叫藍煙囪碼頭,都係附近位置,因當時既船油上藍色,所以咁叫

又講起戲院,九龍第一間係普慶第二間忘記左第三間係景星戲院,位於漢口道,仲有快樂,樂官(即東英大廈),大華,油麻地戲院舊相

講到街道,彌敦道其實唔長,當時只係去到加士居道,即普慶戲院位置,之後先再填平個山,去到廣東道,新填地街,廟街係咁填海去到大埔道先停,而尖沙咀既發展呢,其實好遲下,因當時無水廁,要起左大水管避開避風塘先可以發展,仲講到花園街,當時東方煙廠佔地好大,佢有個花園,所以之後就叫花園街

最後睇左好多油尖旺既舊街,只有少部份我認到,真正既面目全非,難以想像,同屋企人講起,佢地都有少少印象,不錯既講座,有趣

[16/03/13]
Photo Link <<<<<<<<<<<<<<

No comments: