26 November 2014

新娘潭,烏蛟騰,山火瞭望台,芬箕托,吊燈籠,九擔租

貳零壹参年肆月拾日- 新娘潭,烏蛟騰,山火瞭望台,芬箕托,吊燈籠,九擔租

少有既行山(唔係去camp),由新娘潭經烏蛟騰出發,目的地係吊燈籠

十點左右開始行,天氣唔太熱又唔太曬,行山黎講算係唔錯,所以行時有一班叔叔嬸嬸,我地當然比佢地行先,因為佢地實在太高興,隊中總有一兩個好好中氣既叔叔或嬸嬸,而且岩岩發覺佢地真係好中意開左個喇叭聽男兒當自強,同朋友講開佢地都有咁既感覺,可能係一貫香港阿叔阿嬸行山既指定歌曲,

半個鐘左右去到分叉路,因大把時間所以上左去山火瞭望台,但好大霧所以真係無咩可以瞭,睇左陣走人了

落番去就行原路繼續,行到去一條路有繩上山,因之前落過雨非常滑,d繩好新淨應該整左無耐,講真如果無繩真係上唔到,因泥路好滑而且有3-40度斜坡,無繩係非常難行,有個阿姐仲左係度唔知點行,卒之要提佢行邊邊先得,至於上去時,梗要保持安全距離啦,唔係上面一冼後面果d會滑番落山,

 前少少算係一個森林仔,陽光唔多夠所以有菇同埋爛樹根,仲見到好多山唸,可惜未熟無得食,上到山頂都仲係好大霧,有少少轉左色既葉,其他睇唔到咩,望番轉頭見到有幾個山頭,講話果個山好高wor,朋友即時小,大聲話"你咪行左囉",可能係輕裝而且天氣唔熱上落山既幅度唔大(芬箕托369,吊燈籠416),所以真係行完都唔知,真攪笑

落山時頗斜,有少碎石,不過好快落左山,望番轉頭,都好高好直下,可惜太大霧,係山上睇番落去真係咩都睇唔到,下次有機會再去

落山後繼續行去九擔租,途中經過一條河,d水好清而且聽朋友講有一家數條大魚係依度河度住,所以又研究左一輪,再出番去近新娘潭方向,有條河非常清澈,而且加埋d,居然有種非常原始野外既感覺,但明明望番上去就係一個停車場再出就係大馬路,真奇怪而少見既景象,最後發覺原來隻手損晒,真係唔知幾時整到,

[14/04/13]
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: