play list

13 December 2011

旺角砵蘭街 - 奇華閣咖啡餅店


最後番落旺角,去左砵蘭街奇華閣咖啡餅店,佢係一間舊式茶餐廳,果度有位於樓梯下既卡位,舊式既燈等等,我幾中意條樓梯,可惜因夜晚冇開到,有機會再幫襯睇下樓上係點既先,嗯

<11/12/11>
Photo Link <<<<<<<<<<<<<

No comments: