05 July 2013

阿龜澎澎

阿龜澎

細佬養既龜澎(其實佢有好多個名,基本上我地只會叫佢龜),本來係一隻好乖既龜(雖然成日都係一面不滿咁樣),但後來唔知做咩,圖中既拖鞋比佢咬爛左,而且又咬襪又咬毛巾,好似痴左線咁,唔知受左咩刺激,哈

[06/10/12]
Photo Link

No comments: