19 July 2013

黃色日落

貳零壹日-黃色日落

又係在家上網既日子,細佬行過話做咩出面黃色,睇睇下原來係日落,唔知係d霧定係煙霞定係玻璃反光,總之就係黃色日落,幾特別下,少見

[09/07/13]
Photo Link

No comments: