17 July 2015

環湖-船灣淡水湖郊遊徑

貳零壹叁年拾拾玖日 - 環湖-船灣淡水湖郊遊徑

船灣淡水湖郊遊徑~烏蛟騰>九抯租>上下苗田>大峒>觀音峒>鹿湖峒>鵝髻頂>虎頭沙>長牌墩>白沙頭>大美

之前我未行過環湖,所以時間岩就整一次行下啦,環湖呢就係船灣淡水湖郊遊徑,大部份同網上所指既差唔多,不過我地就由烏絞騰開始經九手旦租,上下苗田入大峒bypass 左馬頭峰同橫巔果頭既,依度聽佢地講算難行,難度有4,不過可能係冬天,所以其實唔算難,不過就比較朦天,所以景色一般

好了,我地一早未天光就大埔門口出發,果時得4.4,好鬼凍,食完早餐等齊人後再渣車入烏絞騰, 8點出發行,先前講過我地bypass左馬頭峰橫巔直接經九手旦租入,過左成日路過既大峒後就進入觀音峒鹿湖峒.大約用左三個鐘,view唔錯,不過就太朦了,香港就係咁,大部份時間要清就熱死要涼就朦死

完左鹿湖峒落山,由鵝髻頂過虎頭沙,有時d路有分叉同埋係唔似路既路,不過算易行,fd中途仲插住袋行添,可想言之係幾輕鬆,可能唔係camp所以輕便啦,anyway,行多兩個鐘去到長牌墩差唔多一點,食下野繼續行去大尾篤方向,大約一個鐘到伯公咀,就開始入水壩

係白沙頭過水閘,依度幾特別,一度度門咁,左手邊望海,d水好清唔太大浪,但無咩生物寄居,蟹都唔見隻,見有d人係度釣魚咁,跟手就正式係水壩過大尾督,不過條壩好長好悶,差唔多景色好似行極都唔完咁,悶死了

最後出番最多人既大尾督一帶,有人放紙鳶踏單車咁,再後就係燒野食既場地,行完了,總共15.5公里 用左7hours,輕輕鬆鬆完成了環湖,就係咁了

[29/12/13]
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: