21 January 2015

石蘺坪麗徑坪富徑

貳零壹叁年拾拾壹日 - 石蘺坪麗徑坪富徑

因附近開左一間酒店式住宅同埋知道黎緊會有幾間酒店開張(主力係商廈工廈改建),所以知道一定會番天覆地既改變,無得食平野了,

襯住一直住開既舊區仲未有太明顯變化,就搵左個禮拜六影下相(依度因住既人唔太多而且老人家為主,所以好多鋪頭平時係做依度附近商廈番工既人既生意,星期日就好多會關晒門,咩都無得食)

其實一直想影既係位於坪麗徑坪富徑既三座舊樓,名德,名堂,名賢大樓,依度住左好多印巴或南亞人,係一個佢地既小社區,但唔覺治安有咩問題,當然舊樓就會覺得佢又殘又舊咁,但都見佢已經開始番新,唔知最後會變左咩樣子

先去坪麗徑,依度有報紙檔,茶餐廳,小茶樓,印式食店,鐵打鋪,五金鋪,冷氣維修,廢紙回收,文具鋪等等,都算幾多元化,d日子就好多印巴小朋友集中係依度,可能係樓上有間叫最後的使者運動既地方,上網check過係清真寺同做禮拜既地方,我估類似我地既社區會堂咁,而附近亦有社區中心會定期去做一d關心少數族裔既野,今次就見有扭氣球比小朋友,佢地有種我地細個時周街玩周圍走又易滿足既笑容同習性,香港加下既小朋友就無晒依種野了

Anyway,影晒坪麗徑就轉左去隔離既坪富徑,依度就係比較冷落小小既小街,本身都有少少食市同埋士多辨館同粥鋪,不過就好多已經執左,得番1-2間茶餐快餐,仲有間麵包鋪同埋機鋪,依度最特別係有間比較出名既穆斯林餐廳同埋一間好舊既唱片鋪,,居然有間唱片鋪(惠林唱片),仲要係有部份賣錄音帶既舊歌cassette,真係細個時先有東西同格局

之後呢行左去大馬路,依度係青山公路葵涌段,就比較熱鬧既地方,基本上都無咩吉鋪,有食市,舊商場,紙扎鋪,燒臘鋪,生果檔,雜貨鋪,麵包鋪等等,依度最特別除左好多鋪頭貓同有隻傻狗(好大隻既唐狗,好為食但個樣又蠢蠢地,仲要成日訓係路中心最中意係最窄既地方企或訓係度,阻住晒一眾街坊行路,不過佢個樣夠傻同埋好乖,所以都幾得人中意)之外就係有檔補鞋檔,個名叫梁伯補鞋,不過我地一直叫佢做橋底阿伯,聽阿媽講佢係度已經幾十年,雖然同伯伯講野好困難,佢太老有撞聾同口齒不清,基本上重複3次佢先聽到你講咩但佢答你時又到你聽唔太明佢講咩,不過隱約聽到佢話八十幾歲,見佢工作環境好細,而且光度唔太夠,不過其實佢仲做緊生意,仲有人幫襯緊,而且手工非常仔細又好鬼平,好似2-5蚊補一隻鞋,咁大年紀仲可以睇到都算好野了

最後行埋去大隴街同打磚坪街,其實依兩度無咩特別,不過叫順手記錄下加下仲有既細鋪小檔口等等,而且因多印巴人住,有時d社區大廈通告檔口等等,會寫有佢地d蛇仔文,都幾特別下,唔知幾年後,依度既酒店開晒,又有咩番天大變化呢,希望唔好啦,依度食野都係算平,起碼我仲搵到20蚊樓下既早餐40蚊樓下既午晚餐,

[21/12/13]
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: