20 January 2015

新解禁邊境生態遊 (Part.02)

貳零壹叁年拾月捌日 - 新解禁邊境生態遊

Part.02 - 松園,羅湖懲教所,梧桐河,得月樓警署,得月樓村,料壆村,信義新村,馬草壟村,河套區,落馬洲村,下灣漁民新村,落馬洲警署,落馬洲瞭望台
食好晒野再出發,經過非常鄉郊感覺既松園,再行到羅湖懲教所,一直經河上鄉道行再進入梧桐河,真係一條非常長既路,踏單車就非常好風景了

無幾耐就見到沙嶺過少少就已經係羅湖火車站,見到平時行既鐵橋,又穿過東江水既大喉管,禁區牌,行行下就見到好近既羅湖同之前防偷渡既鐵絲網,聽講只係拆剩依度,前少少就已經係得月樓警崗同深圳河,聽講依個警崗之前無人注守,係開左新禁區後先有人,見到一圈圈既鐵絲網同高閘,依度就係新邊界,中間有條橋,有村民行過,但要show permit先入得黎,應該係住附近既得月樓村

睇完就繼續行,上左緊餘一排鐵絲網既車路,睇下之前既禁區界線,再行就係得月樓村同料壆村,前者係一般既村屋無咩特別而後者比較古舊,而且村後既一大片綠草地同深圳既現代化好大對比,除左睇景,亦介紹左一種黃色既植物,叫菟絲子,用黎對付破壞力強既薇甘菊,唔知最後會唔會成功呢?

睇完就開始上山行去信義新村同馬草壟村了,依個山好多山墳,雖然唔算太高但環境都唔錯,再行就見信義新村同馬草壟村,仲咁岩見到馬草壟村既村巴,禁區開放後好似想小巴可以入到黎(有貼公告),唔知依d村巴仲可以keep到幾耐呢?係馬草壟村仲見到掛左中國國旗唔係特區旗,可想言之佢係幾近內地呢,仲有見到其中一家種左一d,之前未見過,好似聖誕波波咁,好趣怪

去到河套區,好大好大既一幅地,而且好似料壆村後既草地一樣,深圳係高樓大樓而面前既地一片鄉郊感覺,而且好似梧桐河一樣,好適合踏單車,我地呢就行路,都真係幾倦下

再行一大段路就到落馬洲村,入面有間古舊既書室,叫美德家塾,可能平時無咩人而且無咩維修,保持舊貌,但就有好多惡狗,所以行果時要好小心,前少少就見下灣漁民新村,一個細細既村落,因位置較低,所以可以清楚見到一排排整齊既屋頂,再上少少山就到落馬洲瞭望台,岩岩日落,見到少少農田仲有水既反射,感覺不錯,再上頂就係落馬洲警署,幾靚咁,伙門口影左一兩張相走人了

最後行番皇巴站,完成了一整日既邊境游,足足行左7個鐘,勁呀,睇番個地圖,行左好遠路,不過值得既,希望未發展前有機會再黎依度踏下單車啦


[08/12/13]
Photo Link <<<<<<<<<<<

No comments: