17 February 2011

灣仔群眾小廚

灣仔機利臣街群眾小廚,聽講羊腩煲同柚皮好正,特別係後者整法特別,所以走左過去試,但雖然冇羊腩煲但我地嗌左8-9樣食送,因為有人食過所以好少中招,so far都好ok而且d野即整所以好熱,味道不錯,特別係柚皮,我地食左兩樣,酥炸柚皮同柚皮鵝掌煲,炸柚皮真正,聽sam講整法特別(不過對於唔識煮食送既我當然講完就好快唔記得啦),總之就出面炸得好鬆但裡面既柚皮仲好juicy(但我部電話影佢對極都對唔到焦,算),而且佢整d柚皮係冇澀味,正

聽街坊朋友講,原來佢都唔知間野柚皮出名,但總之周圍既鋪頭就好多冇晒皮既碌柚賣,後尾知道依間野出名柚皮,怪不知得,笑死

另薄荷芝士肉排同荷葉糯米飯比較特別,前者d薄荷我形容佢係瞬間即逝,好難捉緊而且一野就消失,哈哈

anyway食物不錯,價錢亦可,值得一試


<17/02/11>
Photo Link

No comments: