19 February 2010

東龍島

貳零零柒年拾壹月貳至肆號 - 東龍島

嗌左好多次要攪個島camp,卒之去左東龍島,感覺上好偏遠好隔閡咁,但係油塘搭船過去都唔洗半個鐘,碼頭及船都好似好舊就快塗軑咁,但未試過又幾過癮

入到去行一小段路已到campsite,路口有水有乾廁尚算ok,仲分埋男女廁咁鬼多餘唔知攪乜 哈

入到去搵地開營,但冇咩平地一係就近燒烤爐勁多蟻咪攪,卒之諗左一排搵到一處斜斜地有張登係附近既地開營,諗住夜晚就係張登度打邊爐,卒之幾ok下

第二朝人多到爆,好彩冇係景點中扎營,唔係比人圍嘈到爆,去到12點零鐘,一日團既團友已走得7788,我地pack好d野後放低一個營就行上山搵兩隻收埋左既traval bug. 冇幾耐已搵到,兩隻公仔都keep得幾好幾新淨下,Geocaching其實都幾好玩

之後睇下懸崖上埋二百幾米既直昇機場睇下成個香港島,可惜晒係晒但太大煙霞,景不太清楚

<02to04/11/07>
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: