02 November 2013

長春社-訪古講古煤氣鼓.土產土制土瓜灣

貳零壹月伍日-長春社-訪古講古煤氣鼓.土產土制土瓜灣

又參加左長春社既活動,今次係去土瓜灣(曾經工作過的地方),名稱叫訪古講古煤氣鼓.土產土制土瓜灣,主要既目的係講述土瓜灣既曾經工業,基本上所有舊東西我都有興趣,所以又參加左
首先集合地點係唯一大廈,由霖簷蓬開始講到對面既益豐大廈(金錢牌熱水壺),再到天后廟(1840年),龍母壇(1965年)海心廟等等,聽講坐小船既經歷又幾得意喎(本來係海,要坐小船到海心石,只收去一程番果程唔洗錢),至於海心石同同土瓜灣呢又好似有少少關係,講述既舊街坊話,土瓜灣點解叫土瓜灣有兩個可能性,第一因之前有條叫土家村既地方,所以就有土家灣既名,而另一個呢就係海心石過少少有舊叫土瓜石既東西,所以叫下叫下就有土瓜灣依個名出現

之後呢行左去海心公園,show左幾張新舊對比既圖片出黎,填海真係可以變得好利害

係海邊呢再講左偉恆昌個名既來源(偉倫紗廠,恆生銀行,大昌建築),卑利船廠(卑利街,涉及1949年中共爭鬥,兩航起義事件,最後係1955年強行清拆),鶴園發電廠(1940年,之後1941年被炸毀搬到海邊,即海逸豪園原址,講者仲分享左粗電幼電既分別,亦講左中電既英文名由來,即粗電用作廠即power幼電用作燈即light,但之後因要供電比青洲英泥而由100vot到200vot同最後既220vot電),青洲英泥(即卑利船廠舊址)

再之後呢行前少少去左海旁,講及第一場鴉片戰爭之地(有圖片比較,山既形狀果真同現場一樣),亦講左九龍城三代碼頭既由來同地點(第一代18xx年龍津橋附近,第二代啟德濱附近,第三代1956年現址)

之後呢行左去偉恆昌,講左香港火柴廠(1970已停業,舊址即偉恆昌對面),又順手講埋林過雲事件同東方報業舊址既故事,再行過興華中心(五羊電磁),利華中心(利華布廠)去到新山道(當時真係有個新山,不過已填平,即土瓜灣體育館現址),係果度呢再分享左少少關於捷和電筒廠(打撈沉船金屬,本來做電筒之後做軍事用品起家),香港膠鞋廠(即二人俱樂部位置),中華書局印刷廠(主要幫國民黨印宣傳品),香島製柴廠,三江布廠既故事,土瓜灣當年既工業某部份同國共內戰有所關係

再行左去煤氣鼓(1850年),屠房(1887年紅磡火車軌附近,至1901年搬至現址,介紹左某一斜台係比牛車卸牛用,真係唔講唔知,而且我未入過屠房,原來裡面既建築都真係幾靚)

之後經過土瓜灣六街(定十三街),講左東方紗廠(飛達中心附近,三級歷史建築但現拆剩一牆),大同汽水(東方紗廠隔離),屈臣史汽水廠(即飛達現址),牛骨廠/牛皮廠(即天廚舊址,現傲雲峰位置),仲有港萬隆炮仗廠(即炮仗街位置)等等

行前少少到左北帝街,分享左北帝廟(聽講北帝街真係有北帝廟),二王殿村(已拆,聽講關於宋帝昺宋帝?),聖山(即香港飛行總會附近,已被日本人炸平用黎起機場,宋皇台舊石亦原本亦係聖山),邵氏片場舊址(即北帝街42號,因近新山聖山所以用左黎做片場),大觀電影公司(香港早期導演關文清之大觀電影公司,開初主力拍攝抗戰片,電影公司名稱由來因暫借大觀旅館一間房而製作電影)

最後講埋聖三一堂(1936年第三次搬到現址,原來係中西合壁教堂建築,仲講左原來內街有個位唔知係咪因隔雜大廈所阻,有白鴿無左個頭同埋龍口向牆既奇怪建築)

講左咁多,原來土瓜灣曾經係一個咁多樣化既工業區,而且頗多厭惡性行業(發電廠煤氣鼓既煤,紗廠,牛骨/牛皮廠,英泥廠,屠房,仲有炮仗廠等等),難怪舊街坊導遊話有時集體回憶不一定係好回憶,哈

[05/01/13]
Photo Link <<<<<<<<<<<<

No comments: