play list

10 November 2012

盂蘭勝會(初十) - 華富盂蘭勝會(04.華昌樓)

貳零壹貳年捌月貳拾陸號(柒月初十) - 華富盂蘭勝會(04.華昌樓)


去到華昌樓就好熱鬧,除左在場既先生多d外,亦有好多街坊,可能依度有全港唯一既水鬼陣,仲有街坊等排隊破地獄同埋過金銀橋,所以熱鬧得多,而且大士王亦比較高大威武,可能佢頭頂果兩支野令到人有咁既感覺

而破地獄呢,我miss了第一part,但地下既陣就多左d鴨蛋,同筲箕灣有少少似,但就又係噴晒火咁,而且先生們兩手抱兩至三個街坊神牌再走下步法同噴下火咁,全部神牌做晒都幾多氣力同時間,所以每次只有一個先生做,但聽佢地講都好倦,破好地獄後就沐浴過橋再放番落附薦台,睇左加陣加埋上左樓上影左d相後因時間已經好晏第日要番工所以就走人了

後尾check番原來之後仲有散花同化大士王,其實我離開左後都聽到再響起鑼鼓,不過都係費時上番去,miss了,只好下年再睇過

[26/08/12]
Photo Link <<<<<<<<

No comments: