30 November 2012

盂蘭勝會(十八) - 牛頭角工商聯誼會盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月叁號(柒月十八) - 牛頭角工商聯誼會盂蘭勝會

放工後7點入到去牛下,可能記錯日子以為係走五土,問過人原來係從德先有,但因為記錯左但都有另一樣野睇,去到見到係度用米砌緊字,係恭迎聖駕,d字砌出黎都幾靚,但因圍左欄所以影得一段,丫,前一日用黎慶土既雞今日居然係場內四圍走無人理佢,哈

整左陣就開始分燈儀式(我估係掛),用點著左既火把仔走呀走,都係有d似散旗走佛之類既東西,不過冇研究到個走法係點,之後再圍住恭迎聖駕張台行左兩圈咁,儀式就完左,講左一輪人名後就另一儀式,應該係迎聖,有先生跳上張台度整爛晒d字之後就跳下噴下水寫下符咁既再係隻鶴度整左d野,就有工作人員打晒鼓帶隻鶴四圍走之後就化左佢

再之後就係打武,依個比較有娛樂性,又跳火圈又打晒根斗咁,但感覺有d同之前既莊嚴性唔連貫,所以都只係記錄左一部份片段,完左後就無啦啦響羅d人就一窩蜂衝入去搶米,難怪咁多人羅晒箱羅晒桶咁啦,有時都唔明背後係中意個意頭定係咪執輸既心態,anyway,睇既皮攪既就覺熱鬧,執既又開心,總之個個開心便成了

最後見到歸還太子(唔知正名點叫),因為唔打鑼都唔發覺,後尾先知原來朝早五福連既仙姬送子後夜晚又會還番,難怪個個神壇都有一至兩個太子啦

走前仲見各執事係度互送錦旗咁,睇左陣就走人了

[03/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<<

No comments: