11 November 2012

盂蘭勝會(十一) - 西區常豐里老福德宮聯誼會盂蘭勝會

貳零壹貳年捌月貳拾柒號(柒月十一) - 西區常豐里老福德宮聯誼會盂蘭勝會

放工後過左西環,因未有地鐵所以又要係中環搭van過去,過到常豐里已經成8點,感覺真係好小型既盂蘭勝會,而且無紙扎既大士王只有一張鬼王畫,而其他既公仔就比較特別少少,有留鬚既官同藍面既兵,之前未見過,祭品方面都比較小型,有個白菜山又係第
一次見,仲見個工作人員拆緊個包山,一個個圓型咁,好似又有少少唔同其他地方既祭品,我都攪唔清佢究竟係道教定其他教既盂蘭勝會了

順手睇埋佢附近係正街既一座舊樓,之前同人食飯時經過但冇相機無影到,加下有機而且有時間所以認真少少睇佢,個露台同欄杆都幾特別,睇個款應該係2-30年代既樓,後尾網上睇,原來係二級歷史建築,嗯

[27/08/12]
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: