11 November 2012

盂蘭勝會(十一) - 潮州南安堂福利協進會盂蘭勝會

貳零壹貳年捌月貳拾柒號(柒月十一) - 潮州南安堂福利協進會盂蘭勝會

之後係西環搭van落左灣仔再轉van到筲箕灣,係同之前既南安坊坊眾會同一地點舉行,而依個係行潮式,岩岩見到福品競投,但反應都係一般,但我幾中意佢用毛筆手寫既記錄,d未好靚同感覺比較傳統

而大士王亦係畫,而另一邊就有潮劇做緊,睇緊既街坊一般,唔算太多人亦唔算太少,應該都有2-30個左右,比起粉嶺一路睇一路食飯,可能d人仲專心d添,之後睇左陣睇下場地相就走人了,丫,佢係大香上既神仙做型都幾靚

[27/08/12]
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: