26 November 2012

盂蘭勝會(十六) - 九龍城潮僑街坊盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月壹號(柒月十六) - 九龍城潮僑街坊盂蘭勝會

睇完無咩野睇既石硤尾場後見有大把時間就去左九龍城亞皆老街球場,依度我舊時番工時成日都見有盂蘭勝會做但一次都冇入過去,由旺角坐van去到九龍城就見有遊行,原來依度都有,我本身諗住去睇下朝早有咩儀式做估唔到佢咁晏先請神仲有遊行添,正呀
急住落車就由龍尾跑去龍頭,辛苦程度緊次於坪洲既走龍船,anyway,一路跑就發覺同大窩口既陣勢差不多,而且因係舊區遊行,熱鬧及周圍既環境很不錯,去到龍頭就見一條大龍後面有兩隻獅子,再後就係一堆著晒古裝衫既遊行隊伍,應該都有80人左右,街坊走晒出黎睇熱鬧而我就邊行邊影,有差人封路自然好行得多,但天氣都其實幾熱但d人個個好好笑容,感覺好好,上左去幾度請神之後就番回場地,雖然我唔係由一開始就行,但跟跟下都行左個半鐘有多
入到場後龍同獅係每個壇前拜拜就完成了,咁我呢就周圍睇下影下相食下潮州粥咁,等三點睇破台,丫依度神壇後方除左同三約潮僑一樣都係擺葷外,d唔同造型公仔前仲有神仙魚,幾特別
去真善美村食下野飲下凍啡散熱後就番回場地,見到有人係附薦台前擺緊好多祭品,兩位阿叔擺到流晒汗,真辛苦
到左三點左右就見有位型格阿叔著住白背心擔住支煙係度拜神同淨台,之後就係破台,有個羅叉既人四圍走阿叔追住後面散米,再將叉插落地幾野就破完台了,跟手緊接五福連,太好了,我卒之睇到了,雖然我只睇得出八仙賀壽,跳加官,仙姬送子,而且原來神壇上所擺既膠公仔就係咁黎的,而京城會就真係忘記了,而唐明皇淨棚因太短冇留意到,難怪數黎數去只有四套,哈
再之後就見先生係經施棚做緊儀式,隻白馬係度standby,而主持既先生年紀好大咁,讀緊人名時好多時都睇唔到d字要隔離提醒,讀完一輪後白馬仔加埋permit就燒左佢,問過帶隊既胡生(本來join左長春社既盂蘭勝會考察,但發覺所講既野同之前東頭村一樣,所以就同staff講再之後既我都唔join了,留番個位比其他人聽下好了)依個係法關,嗯
睇埋先生們同理事到孤魂台大士台頌經後(附薦台仲好多祭品,所以佢地冇過去,睇過應該果度係自家野,但都好大陣象下)就走人了,入青衣船廠

[01/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<<

No comments: