14 June 2010

SnapShot on 11Jun10

無所事事係屋企附近飲下涼茶,一直都覺依個位非常好,位於十字路口人車不停過但你好休閒咁坐低飲下涼茶都幾爽

其實一定都好中意影人既影,但專登去影又冇咁既恆心,所以今次撞岩就影左幾張影同腳,影就真係影得一般,但希望會有機會到張好的,手機影總係爭d咁,但次次叫我羅住部機走圍走又唔會,隨緣啦


<11/06/10>
Photo Link

No comments: