23 June 2016

二澳探秘行 (02Mar14)


大澳>二澳>大澳

1月頭遇怪事後因太過忙,所以攪下攪下去到3月頭先可以齊人再去實地考察
因今次有實際目的,所以無浪費時間直由大澳行入去,係番鬼塘村沿住河仔行,12點幾去到二澳,不過兩個月已好大變化,去到只識得舊大石同埋約略位置,連條石屎路都唔同晒,就係咁樣,二澳怪事又成為一個謎了

睇完當然又行番去大澳飲飲食食啦,途中慢慢行,經過大大少少灘位,見好多人掘蠔,係大澳食完野睇下野玩下貓咁5點左右就探車走了,二澳復耕後變化非常大同快,所以我地一無所獲,算了

[03/02/14]

No comments: