16 June 2016

台灣太魯閣行山(花蓮,新北,桃園) 2014-02-22to26 – Day.03b(24Feb14)再行睇左一個日本人既舊墳,再又睇多個舊日本碎樽再行多2個鐘度就到左大斷崖,望落好高好直而且有d路非常窄,行時要專心一手扶鐵鏈一路行,guide話行依度如果想影相就一定要停低企定先好影,一路行一路影會好危險,睇落個路況依度係如果怕高既會嚇到腳軟既地方,其實不過只係700百米高咁上下,不過因係垂直又無樹係下面可一眼望通,加上風又大又係峽谷所以感覺非常高,不過景色就比較特別,而且都幾靚

睇完行前少少有個山洞,入面有個佛像,不過個樣好似有少少中西合壁咁樣,睇完行到去一個有獵人收埋子彈同獸骨既地方,再過一兩條橋就到左巴達岡二號橋,我地睇下風景睇下蜂巢再休息下無耐就再行過巴達岡遺址而依度已經係尾聲了,行埋條長長既鐵索吊橋就番到燕子口了,正常黎講,如果封路,起點就會由燕子口依條橋出發去到斷崖部份就走回頭路,所以就見橋頭寫有錐麓古道既牌,另亦搵到一個寫住心臟病懼高症者請勿進入,我估佢講既並唔係單指依條橋長索橋而係斷崖既窄路直崔既地方了,所以畏高真係咪試

因我地遲出發而且掛住影相,所以我地係4隊入山中最後一隊行到差唔多6點關門先到終點,d比人以為我地出左咩事,行完就坐guide車番花蓮市區

Guide仲車我地放低行李後再車去市中心,咁就可以少d真好,晚餐呢就食左扁食食左生果買埋滷味就番民宿了,再一次要麻煩老闆第2朝早5點半開門比我,而且佢仲好好人收平左我地房錢,相反地有一班大陸黎既妹妹就無咁好彩了,聽到老闆同佢地嘈左成個鐘好似因錢銀既問題,,由市中心一番去民宿無耐就落大雨,我地話晴晴應該頂得好辛苦啦,anyway,我地執好野仲好涼都訓了,因明天我早起所以我最早訓了,


[22/02/14 to 26/02/14]
Photo Link <<<<<<<<<<<<<<<<

No comments: