play list

19 December 2014

台灣花蓮,蘭嶼 2013-06-20to27 - Day.03(22Jun)

貳零壹参年陸貳拾日 - 台灣花蓮,蘭嶼

22 Jun 2013 Sat 台東花蓮(南邊)Sunny day

琴日去左北邊太魯閣今次係去南邊,首先去左鯉魚潭,車程都其實幾遠,去到鯉魚潭見好多船仔,老闆話有三種方法遊湖,一係行路一係踏船一係單車,問過單車只要一個鐘,所以當然揀單車啦,係對面租左架車(依度d單車保養非常好,第一次踩咁順既車非常輕鬆),可能人唔算太多而且環境非常清幽,感覺一流

之後還車後再去左林田山木瓜林,係一個博物館,展覽既野一般,反而去左佢隔離既林森路舊屋,全木屋而且好似日本,唔知點解一個人都無(聽到屋入面有人的),影左陣相就走人了(因又好多小黑,影一陣相都已咬左成十粒)

可能早食野同做過運動,所以好快肚餓,去左食滿妹豬腳,原本好出名下,聽講假日仲要等位好耐,可能我地早,所以都唔算等得耐,因只有三個人,老闆叫左個200蚊既豬腳(standard小既要350,但三人食都係比較多),仲叫左個地瓜葉,好味,而且可能因好多人踩車,所以門口有停車位,仲有洗衣機可以免費洗衫同沖涼,台灣同日本唔似得香港,咩都計住晒,都唔知係鋪租成本問題定係唔夠人地慷慨大方,anyway,d人沖好涼洗好衫再食野先出發,又幾好幾貼心既服務

之後去左光復糖廠,6-70年代既感覺,景無咩特別不過有雪榚食,不過味道一般而且好大杯,食左好耐,行前少少有人用汽水管整動物,而且老闆送左隻紙蝴蝶比我地,抆佢尾隻翼會郁,幾過癮的,再前少少係舊火車同埋一個養蜂既檔口,最後行埋一個廢棄廠房既外圍同影左條大煙囪就去下一個地點了

今次去南邊其實主力係去大富農場睇熱汽球,但聽老闆講原來係有繩幾住既,即刻興趣大減,但因無咩其他地方去,所以照去,搵左一陣先搵到個入口,非常多人多車,要泊車係一個遠少少既地方行入去,太陽太好而且d樹太矮,都幾熱下,見樹有好多蟻巢,睇黎平時都無咩人騷擾佢地,行行下發覺個農場真係非常之大,卒之到左附近,但未見熱汽球,見有條橋既支架好古怪,成支魚杆咁,睇名先知依度叫七彩釣竿橋,怪不知得個樣咁古怪,行去前少少睇,入場要收錢(200蚊一個人)而且都唔知熱汽球會唔會升到(聽有個女仔問今日升唔升,原來有毛毛雨都唔會升),見時間仲有成個幾鐘,而且要錢又唔知之後落唔落雨,所以決定左走人,出番去仲有好多車入緊黎,睇黎好多人想睇/想坐熱汽球,未去台灣前見台東熱汽球已升空,而且係無繩既,話花蓮都有都覺有無咁耐,原來係唔同地方唔同方式既,我真係想睇無繩果d,一齊升空真係好靚(之前係緬甸睇過一次,不過太遠無咁壯觀)

見仲有時間去左東華大學,日頭無咁正所以陽光唔錯,但可惜有風如果唔係個湖既倒影應該會好靚,依度係非常歐洲既建築,都算有d遊客,而且影下相咁,行左陣因車程太遠所以就番民宿了

番去時岩岩magic hour,d雲好靚,見個天未黑再睇多次羊駝,佢地走晒出黎最外邊,開初以為只係最入面,原來會四圍走的,見佢地訓係泥度整到烏糟晒,可能天氣熱要咁黎降溫,都係未剪毛肥仔好睇d

番入房見到個陽光打入個廁所位好靚,打開晒個落地大門訓係豆袋疏化度睇,真係好舒服好hea,休息左陣出去食野,最後一日當然係北港羊肉,好味

To Day.04

[20to24/06/13]
Photo Link <<<<<<<<<<<

No comments: