15 December 2012

盂蘭勝會(廿五) - 慈雲山鳳德竹園惠僑街坊會盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月拾號(柒月廿五) - 慈雲山鳳德竹園惠僑街坊會盂蘭勝會

廿五夜晚到左慈雲山,去到見到神台好多金飾,而且又有一轎,至於大士王,因係鶴佬既,理應比較惡,但依個感覺又唔係,至於其他紙扎,造工非常仔細,款式多而且好靚

施經棚做緊施食,而另一邊係擺緊天席,而且咁岩有師父係度用碌油葉淨化緊D食物,但好多街坊都唔知如果入左席係唔可以入去既,所以有個阿叔係度睇住,但眼見都有唔少人想入去,我都有幫下手叫人唔好入,佢真係要搵野欄一欄會好D

係戲棚果邊做緊白字戲,籃繼子濮陽遇呂布,第一次睇但非常精彩,難怪D人多到坐晒出黎,係我第一次睇戲棚咁多人捧場的.我自己都睇左成大半個鐘,雖然唔知佢講咩但單以手勢表情走位已經知佢地做緊咩,最中佢係關外既佈景,走黎走去打來打去好有趣,只要多D想像就可以知佢地點,而且搖旗既動作亦非常特別,有機會真係想睇晒,哈

大約十一點九左右就開始搶孤,街坊們非常落力(有桶有膠袋亦有人成張席捲住走,哈),雖然冇坪洲咁大型但亦頗吸引,但因場地停電既關係,環境非常黑,影相有D困難,anyway,一輪爭奪,地下一片混亂,而我亦羅左一條蕉食(個蕉呢咁岩係我同街坊一齊羅住,佢開頭比晒成疏我,而我只要一條就ok,咁重咪攪我)

之後大約十一點搭十左右就開始化大士王,之前有少少儀式做,首先有兩個人抬住隻黑馬,之後大士王抬左落黎之後準備好晒果兩個人就抬住隻黑跑呀跑,後而抬大士王晒又跟住跑呀跑(當然無坪洲跑得咁鬼快),之後就到化寶爐度化左佢,但因係環保式既化寶爐,入口非常窄而大士王又非常搶火,其實都幾危險下,化完大士王,喝手又化埋神袍(聽講其他地方化大士王就會化埋其他鬼差,而神袍呢未做送神應該最後先化,但依度掉番轉最後一日先化鬼差,邏輯上有d怪),睇左陣就走人了

[10/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<

No comments: