04 December 2012

盂蘭勝會(廿二) - 潮州公和堂聯誼會盂蘭勝會

貳零壹貳年玖月柒號(柒月廿二) - 潮州公和堂聯誼會盂蘭勝會


第二日既公和堂盂蘭勝會居然十分熱鬧,好多街坊拜祭中,祭品成張台都係,而且個竹棚非常大,地方亦無局促感,感覺非常好

依度神壇既祭品有d係插左旗寫明邊個邊個捐贈,但祭品杯呢,反而見唔到最舊果隻3-4腳杯,可能收埋左都唔定,等我一心仲想睇下d古老祭杯添,而係經棚既欄杆呢就掛晒一串串既衣紙,幾特別


公和堂盂蘭勝會已經係第一百一十五屇,係香港黎講真係唔少歷史,所包括既有灣仔,銅鑼灣,燈籠洲,跑鵝(即跑馬地同鵝頸),大坑同北角聯合做既,難怪咁多街坊咁熱鬧

[07/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<

No comments: