24 December 2012

盂蘭勝會(三十) - 大窩口地藏王菩薩寶誕

貳零壹貳年玖月拾伍號(柒月三十) - 大窩口地藏王菩薩寶誕

去到大窩口7點幾,又係開緊飯,現場所見唔見有打武跡象,有人問過原來係取消左,因為貴,所以又係白果,但就睇左陣白字戲,好睇呀.丫,仲有卒之知道台上掛果條係咩,我開頭以為係儀式野保平安順利之類既東西,原來係錢來的,要黎比台上既人加油,近睇原來係一張張一百蚊,開頭我仲估係符黎添,真有趣

另一邊經棚做緊儀式,但睇唔明做緊乜,睇左陣走人了

[15/09/12]
Photo Link <<<<<<<<<<<

No comments: